SATA III 6Gb/s SSD370 (Premium)

 

SATA III 6Gb/s SSD370 (Premium)

All the speed is back and even faster. Transcend's SSD370 SATA III 6G/s SSD boasts incredibly fast transfer speeds, large capacities of up to 1TB, a compact and lightweight design, shock and vibration resistance, and supports DevSleep mode. That means you can enjoy a seamless, lag-free computing experience even when using your notebook on an extended journey.

Transcend  SSD370 SATA III 6G / s ภูมิใจนำเสนอ  อุปกรณ์การถ่ายโอนข้อมูลแบบ SSD ได้อย่างรวดเร็วของในการทำงานทั้งหมดจะกลับมาทำงานได้เร็วขึ้น, ความจุมากถึง 1TB,การออกแบบที่กะทัดรัดและมีน้ำหนักเบา,ต้านทานแรงต่อการสั่นสะเทือน,และสนับสนุนโหมดการ DevSleep ปราศจากความล่าช้าการใช้คอมพิวเตอร์เครื่องหลักและสามารถใช้โน๊ตบุคของคุณ                                                     ได้กับการเเชื่อมต่อที่ได้ความราบรื่นทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเดินทางของคุณ

 

More space. More to store.

Besides the blazing transfer speeds, the SSD370 ranges from 32GB to 1TB capacities that helps you save time to drag and delete files and process large multimedia files within seconds.

นอกจากความเร็วในการโอนถ่ายข้อมูลที่เห็นได้ชัด,SSD370 สามารถจุได้ 32GB ถึง 1TB มีความสามารถที่จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาลากและลบไฟล์มัลติมีเดียขนาดใหญ่ภายในไม่กี่วินาที

Save power. Fast response.

The SSD370 maximizes notebook battery life when not in use thanks to the full support of SATA Device Sleep Mode (DevSleep). DevSleep ultra low power state conserves more battery power than current power saving features such as standby mode by shutting down the SATA interface completely. With a remarkable response time of less than 100 milliseconds, you can start working on your computer again almost instantly.

แบตเตอรี่โน๊ตบุ๊ค SSD370 ช่วยเพิ่มการใช้งานและช่วยสนับสุนเมื่อไม่ได้มีการใช้งานในโหมด SATA ในแบบการพัก DevSleep จะแสดงสถานะพลังงานของแบตเตอรี่ว่าต่ำเป็นพิเศษเพื่อช่วยประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้มากขึ้น คุณสมบัติการประหยัด เช่น โหมดสแตนด์บายโดยปิดอินเตอร์เฟซ SATA ได้อย่างสมบูรณ์ ยังมีเวลาตอบสนองที่โดดเด่นไ้ด้น้อยกว่า 100วินาที,ให้คุณสามารถเริ่มต้นทำงานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีกครั้งได้เกือบจะทันที

Ultra-slim. Ultra-portable.

The SSD370 features the industry-standard 2.5" form factor. Yet, it measures just 7mm in height and only weighs a mere 52g, which is best suited with thin-and-light notebooks, mainstream PCs, and today's advanced Ultrabooks.

SSD370 มีปัจจัยรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรมที่มีขนาด 2.5 " แต่มีความสูงเพียงแค่7 มิลลิเมตรและน้ำหนักเพียงแค่ 52g,ซึ่งเหมาะที่สุดกับโน้ตบุ๊คที่บางและเบา,เครื่องคอมพิวเตอร์หลักที่สำคัญ,และมีUltrabooks ที่ทันสมัย

A new level of reliability.

The SSD370 offers an aggressive garbage collection and recycling system. To further increase the lifespan of the SSD370, built-in wear-leveling and Error Correction Code (ECC) ensure continued reliable data transfer. SSD Scope also includes a convenient System Clone utility to help make upgrading your existing computer to the performance boost of an SSD370 quick and easy.

SSD370 มีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ต้องการในเชิงรุกและระบบการรีไซเคิล เพื่อเพิ่มอายุการใช้งาน ,ในการปรับระดับการสึกหรอและแก้ไขข้อผิดพลาดCode (ECC) ให้แน่ใจว่าการถ่ายโอนข้อมูลเป็นที่เชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง ขอบเขตของ SSD นอกจากนี้ยังมีระบบที่สะดวกด้วยอรรถประโยชน์โคลนนิ่งที่จะช่วยให้การอัพเกรดคอมพิวเตอร์ของคุณที่มีอยู่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ SSD370 ที่ง่ายและรวดเร็ว

 

Take control with SSD Scope.

To keep your Transcend SSD running fast, clean, and error-free, the advanced SSD Scope software application is available to download and work with the SSD370. SSD Scope allows you to monitor SSD370 health status with S.M.A.R.T. technology, enable the TRIM command in the operating system to help maintain optimum write speeds, and conveniently update SSD firmware, all from a single user-friendly tool.

เพื่อให้Transcendแบบ SSD ของคุณทำงานได้อย่างรวดเร็ว,สะอาด,และปราศจากข้อผิดพลาด,ขอบเขตการประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์และทำงานกับ SSD370ที่ทันสมัย แบบ SSD มีพร้อมให้ดาวน์โหลด ขอบเขตแบบ SSD ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบสถานะความแข็งแรงด้วยเทคโนโลยีปราดเปรื่อง,เปิดใช้งานคำสั่งของ TRIM ในระบบปฏิบัติการที่จะช่วยรักษาความเร็วในการเขียนข้อมูลที่เหมาะสม,และอัปเดตเฟิร์มแวที่สะดวก แบบ SSDได้ทั้งหมดจากเครื่องมือที่มีการใช้งานง่ายเพียงครั้งเดียว

A 3.5" bracket included for PC upgrade.

To provide the ultimate choice of PC upgrade, each SSD370 also includes a 3.5-inch bracket. Simply screw the SSD370 onto the 3.5-inch bracket and experience a new level of transfer speeds right away.

เพื่อให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของการอัพเกรดเครื่องคอมพิวเตอร์,นอกจากนี้ในแต่ละ SSD370ยังมีขายึดขนาด 3.5 นิ้ว เพียงแค่ขันสกรูขนาด 3.5 นิ้วบนSSD370และพบกับระดับของความเร็วในการโอนถ่ายได้ทันที

There's more to it!

Click the SSD Comparison Chart below to find the SSD that suits you best.

คลิกที่แผนภูมิด้านล่างเปรียบเทียบ แบบ SSD จะพบว่า แบบ SSDนั้นเหมาะสมกับคุณที่สุด

 

Specifications

Capacity 32GB, 64GB, 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Size 100mm x 69.85mm x 6.8mm (3.93" x 2.75" x 0.28")
Weight 58g (1.86oz)
Storage Media Synchronous MLC NAND Flash memory
Operating Voltage DC 5V
Operating Temperature 0°C (32°F) to 70°C (158°F)
Certificates CE, FCC, BSMI
Warranty 3 years (The 3 years warranty does not apply when SSD Scope's wear-out indicator shows 0% within 3 years)

*Please access here for more information about Transcend Warranty Policy. *Note: Speed may vary due to host hardware, software and usage. Package Contents SSD370, 3.5" Bracket, Screws x 8